محمد شفیعی مدیرکل سازمان فروش عالیس شد

محمد شفیعی

با حکمی از سوی مدیرعامل محمد شفیعی به سمت مدیرکل سازمان فروش هلدینگ عالیس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ عالیس، محمد شفیعی فعالیت خود در حوزه فروش را از سال 73 آغاز کرده و مدیریت فروش چند مجموعه وابسته به آستان قدس رضوی و مدیر کلی سازمان فروش لبنیات میهن از جمله سوابق کاری وی در این حوزه است.

دریافت لوح تقدیر برای مدیریت فروش لبنیات و بستنی در سال 85، دریافت لوح تقدیر برای راه اندازی 58 شعبه لبنیات و بستنی، راه اندازی سازمان فروش کره میهن، راه اندازی سازمان فروش پاستوریزه میهن و مدیر کلی سازمان فروش استریلیزه و برند امروز از جمله دستاوردهای وی در دوران خدمت بوده است.

بهینه سازی نیروهای انسانی حوزه فروش هلدینگ عالیس، تشکیل کمیسیون وصول مطالبات و توسعه سهم بازار از جمله اقداماتی است که محمد شفیعی به عنوان محورهای فعالیت خود در عالیس عنوان کرده است.

 

 

alis