افزایش سواد جامعه مسئولیت‌ اجتماعی عالیس است

دانشگاه عالیس

مدیرعامل هلدینگ عالیس گفت: افزایش سطح دانش و مهارت تخصصی مردم به ویژه در مناطق محروم یکی از مسئولیت‌های اجتماعی است که هلدینگ عالیس برای خود در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ عالیس علی اصغر فیاض در نشست با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی که در سالن جلسات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی عالیس برگزار شد، اظهار کرد: یکی از علل اینکه عالیس همواره خواهان پیشرفت و ترقی است مسئولیت‌های اجتماعی است که برای خود در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش هدفمند، تأکید کرد: علم و تخصص در واقع مهم‌ترین فاکتور نیروی انسانی کارآمد برای گروه‌های تولیدی است و به همین علت تلاش مرکز علمی کاربردی عالیس این است که تمام فارغ‌التحصیلان از این مرکز تخصص و دانش کافی را در طول دوران تحصیل به دست آورده باشند.

مدیرعامل هلدینگ عالیس بیان کرد: هلدینگ عالیس مسئولیت‌های اجتماعی زیادی از جمله ایجاد اشتغال برای خود در نظر گرفته است و یکی از این مسئولیت‌ها افزایش سطح دانش مردم به ویژه در مناطق کم برخوردار است که تأسیس مرکز علمی کاربردی عالیس در همین راستا صورت گرفته است.

در ادامه این جلسه محمد جواد حسین زاده سلجوقی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی گفت: با توجه به مأموریت و منشور دانشگاه جامع علمی کاربردی تمام مراکز باید با هم تعامل داشته باشند و با ارتباطات متقابل و مستمر به ترقی و تقویت یکدیگر کمک کنند، همچنین باید برای انتخاب کارمند نمونه نیز با یکدیگر همکاری داشته باشند تا افراد شایسته به این مقام دست پیدا کنند.

وی اظهار کرد: هر کدام از مراکز علمی کاربردی باید باید اقدامات مربوط به انتخاب کارمند نمونه خود را انجام دهند و از آنها تقدیر مناسب به عمل بیاورند.

 

دانشگاه عالیس

حسین زاده سلجوقی با اشاره به اهمیت تشویق نیروی انسانی خاطرنشان کرد: مراکز علمی کاربردی با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در نظام آموزشی کشور دارند باید به نیروی انسانی خود توجه ویژه داشته باشند تا عملکرد و بهره‌وری افراد شاغل در این بخش بیشتر شده و از این طریق کیفیت آموزش نیز افزایش یابد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی با بیان اینکه مراکز علمی کاربردی باید با یکدیگر ارتباط داشته باشند، تأکید کرد: اگر مرکزی امکانات مناسبی داشته باشد باید با دیگر مراکز به اشتراک بگذارد تا تمام دانشجویان علمی کاربردی بتوانند از بهترین امکانات آموزشی بهره‌مند شوند.

حسین زاده سلجوقی افزایش جذب دانشجو در بهمن ماه را یک الویت برای تمام مراکز علمی کاربردی عنوان کرد و افزود: برای افزایش سهم دانشگاه علمی کاربردی در نظام آموزش عالی کشور تمام مراکز باید همه تلاش خود را داشته باشند.

در ادامه این جلسه فرشید نیکفر رئیس مرکز علمی کاربردی عالیس با بیان اینکه در این مرکز سعی بر این شده که تمام امکانات برای دانشجویان فراهم شود، گفت: علاوه بر کتابخانه، سایت کامپیوتر و آزمایشگاه مجهز، دانشجویان مرکز علمی کاربردی عالیس می‌توانند از تمام امکانات موجود در گروه تولیدی عالیس استفاده کنند و به همین علت علاوه بر علم مهارت‌های مورد نیاز برای کار در واحدهای صنعتی را نیز فرامی‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون بیش از 400 نفر از مرکز علمی کاربردی عالیس فارغ‌التحصیل شده‌اند، اظهار کرد: بیش از 60 درصد از این تعداد هم اکنون مشغول به کار هستند.

 

دانشگاه عالیس

رئیس مرکز علمی کاربردی عالیس ادامه داد: همچنین امکان اشتغال در گروه تولیدی عالیس برای فارغ‌التحصیلان وجود داشته و دانشجویان برتر توسط هلدینگ عالیس بورسیه شده و هزینه تحصیلی از آنها دریافت نمی‌شود.

وی ادامه داد: در واقع یکی از اهداف از تأسیس مرکز علمی کاربردی عالیس تأمین نیروی متخصص برای هلدینگ عالیس و تقویت حوزه آموزشی و فرهنگی در شهرستان چناران است.

نیکفر در ارتباط با فعالیت‌های گروه تولیدی عالیس، بیان کرد: این مجموعه تولیدی هم اکنون حدود 2500 نفر پرسنل داشته و برنامه‌هایی برای توسعه تولیدات و در نتیجه افزایش اشتغال نیز در دستور کار این هلدینگ قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: برای استخدام در هلدینگ عالیس دانشجویان مرکز علمی کاربردی عالیس دارای اولویت هستند و به همین علت فارغ‌التحصیلان این مرکز به هیچ عنوان دغدغه اشتغال بعد از اتمام دوره تحصیل را ندارند.

بعد از این جلسه مدیران مراکز علمی کاربردی حاضر در جلسه از مجموعه علمی کاربردی و کارخانجات گروه تولیدی عالیس بازدید به عمل آوردند.

alis