عمده محصولات عالیس کیفیتی بالاتر از استاندارد دارند

محصولات عالیس

مدیر کنترل کیفی گروه تولیدی عالیس گفت: میزان کیفیتی که در گروه تولیدی عالیس برای تولید محصول در نظر گرفته می‌شود همواره بیش از حد معمول بوده و حدود 90 درصد تولیدات این هلدینگ کیفیتی بالاتر از حد استاندارد داخلی ایران دارند.

جواد رادمرد در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی هلدینگ عالیس اظهار کرد: باید در نظر داشت که استانداردهایی که برای یک محصول در نظر گرفته می‌شود در واقع حداقلی از کیفیت بوده و نسخه بومی‌سازی و تسهیل شده استانداردهای خارجی هستند.

وی ادامه داد: با توجه به این مسئله برای افزایش کیفیت در تولیدات عالیس استانداردهایی بالاتر از آنچه تعیین شده در نظر گرفته می‌شود و حتی برای محصول ویت بار که از مالت گندم تهیه می‌شود به علت اینکه استانداردی برای این محصول در داخل کشور نداریم، تدوین استاندارد درون کارخانه‌ای در دست انجام است.

 

محصولات عالیس

رادمرد استانداردهای مورد استفاده در تولید محصولات عالیس را در حد جهانی اعلام کرد و افزود: تمام استانداردهای کدکس و  IFS(استاندارد مواد غذایی) در محصولات عالیس رعایت می‌شوند تا محصول برای عرضه به بازارهای بین‌المللی کیفیت مناسب را داشته باشد و حتی در مورد برخی از تولیدات استانداردهای بالاتر از کدکس نیز در نظر گرفته شده و کیفیت محصولات حتی از سطح انتظارات بین‌المللی نیز فراتر است.

وی در ارتباط با استانداردهای در نظر گرفته شده برای محصولات جدید گروه تولیدی عالیس ادامه داد: با توجه به تازگی این محصولات تدوین استاندارد جدید برای آنها در دست انجام بوده و با توجه به اقداماتی که تا کنون انجام شده می‌توان گفت که کیفیت این محصولات نیز از حد استاندارد داخلی کشور بیشتر است.

alis