کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه

چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار

کمک رسانی به زلزله زدگان

شرکت «عالیس» با افتخار اعلام می‌دارد که در روزهای نفس‌گیر بعد از حادثه‌ی مصیبت‌بار زلزله‌ی کرمانشاه، همگام با جامعه و همراه با سرازیر شدن کمک‌های شما خوبان، با ارسال هدایای غیرنقدی در کنار حادثه‌دیدگان عزیز بوده است.

باعث مباهات است که خداوند متعال این توان را به ما هدیه داده تا در کنار شما عزیزان باشیم. امیدواریم بتوانیم همواره در این راه گامی موثر برداریم و همیشه در کنار مردم شریف ایران باشیم.

alis