برگزاری کارگاه حاکمیت شرکتی و کمیته‌های تخصصی در هلدینگ عالیس

کارگاه حاکمیت شرکتی

کارگاه آشنایی با حاکمیت شرکتی و کمیته‌های تخصصی در هلدینگ عالیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ عالیس در این کارگاه علاوه بر اعضای هیأت مدیره، اعضای کمیته‌های ریسک و انتصابات و مدیران ستادی و اجرایی شرکت داشتند.

در این کارگاه علی رحمانی به عنوان مدرس حوزه آشنایی مدیران با حاکمیت شرکتی و کمیته‌های تخصصی، محمد ابراهیم پژمان به عنوان مدرس کمیته حسابرسی و اختیارات آن و محمد مهدی فراحی به عنوان مدرس حوزه کمیته انتصابات حضور داشتند.

همچنین محمدعلی باقرپور به عنوان مدرس حوزه کمیته ریسک و اختیارات آن و همچنین حسابرسی مبتنی بر ریسک در این کارگاه حضور داشت.

علاوه بر مباحث آموزشی یاد شده پنل پرسش و پاسخ با حضور اساتید خبره برای مدیران و حاضران در جلسه برگزار شد.

alis