راه‌اندازی اپلیکیشن کارمندان عالیس

اپلیکیشن کاربردی «من و عالیس» با هدف برقراری ارتباط دوطرفه میان مدیران و کارمندان راه‌اندازی شد. این پل ارتباطی دوسویه در راستای تبادل اطلاعات، نظرات، اخبار و دستاوردهای جدید طراحی شده است.

alis