کارشناس حسابداری فروش اردبیل

شرایط احراز:

 • حداقل سابقه کاری مرتبط:2سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
 • تسلط با اصول حسابداری فروش وپخش
 • آشنایی با امور مالی و حسابداری شامل بیمه و مالیات
 • تسلط به ارائه گزارشات فروش و حسابهای مشتریان وپیگیری وصول مطالبات
 • تسلط به ثبت اسناد فروش و صورت تطبیق مشتریان
 • تسلط به امور حسابداری در زمینه حساب های پرداختنی، دریافتنی
 • آشنا با نرم افزار های مالی پخش ترجیحا راهکاران
 • دارای روحیه کار تیمی و و نظم انضباط سازمانی

 

مزایا:

 • پرداخت پاداش بر اساس عملکرد فردی و تیمی
 • امکان عقد قرارداد بلند مدت
 • تخصیص وام پرسنلی بدون ضامن
 • بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی
 • وجود مسیر شغلی شفاف و امکان رشد و ارتقای شغلی
 • حمایت مادی و معنوی از طرح ها و ایده های خقانه همکاران
 • امکانات آموز و توسعه فردی جهت افزایش سطح دانش و مهارت
 • برنامه های ویژه رفاهی مانند خدمات ویژه سمت سازمانی، بسته ها و هدایای مناسبتی و …
 • فرصت همکاری با تیمی پویا و فراهم شدن بستر ارتباطی با بهترین متخصصان در سطح کشور

کارشناس حسابداری فروش اردبیل

جنسیت
Accepted file types: jpg, pdf, jpeg, Max. file size: 50 MB.

alis