مدیر فاوا

توصيف شغل:

مديريت تيمي متشكل از متخصصان شبكه و زيرساخت، توسعه دهندگان نرم افزار، ERP و متخصصان داده در ارائه خدمات در حوزه هاي مختلف آي تي، سيستم هاي اطلاعاتي و هوش سازماني به يك هولدينگ تخصصي در صنعت غذايي و نوشيدني و كمك به تصميم گيري مديريت عامل در تدوين استراتژي توسعه آي تي همگام با استراتژي سازمان

توانمنديها:

مدرك تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد يا دكتري در مهندسي كامپيوتر، علم كامپيوتر، آي تي، مهندسي صنايع يا سابقه مرتبط آن

توانمندي مديريت تيم، تعريف كار، ارزيابي، اختصاص، زمانبندي، مديريت پروژه

تجربه آشنايي كلي با ديتاسنتر، شبكه، سرويس هاي شبكه، امنيت اطلاعات

تجربه آشنايي با ديتابيس ها، انبارداده و ابزارهاي هوش سازماني

تجربه آشنايي و كار با نرم افزار، تكنولوژي هاي توسعه نرم افزار، ERP، سيستم هاي وب و موبايل

حداقل 5 سال تجربه كار به عنوان مدير يا سرپرست تيم تخصصي توسعه نرم افزار و سيستم 

تجربه كار در شركت هايي توليدي يا پخش يا خرده فروشي در ابعاد متوسط و بزرگ

آشنايي كلي با فرآيندهاي كسب و كار شامل توليد، مالي، زنجيره تامين، منابع انساني، فروش

آشنايي با فرآيندهاي توسعه نرم افزار مثل آبشاري و چابك

توانايي حل مساله

آپلود رزومه مدیر فاوا

جنسیت
Accepted file types: jpg, pdf, jpeg, Max. file size: 50 MB.

alis