کارشناس شیرپوینت (Microsoft Sharepoint)

شرایط احراز

مھارتھای تخصصی:

 • مسلط به (Microsoft SharePoint (Server/ Administration/Configuration
 • تسلط کامل بر مفاھیم و توسعه سیستم ھای اطلاعاتی تحت بسترSharePoint
 • آشنایی با برنامه نویسی SharePoint، تولید web part و Solution ھای مورد نیاز
 • مسلط به طراحی و ایجاد فرایند با SharePoint designer و Nintex
 • مسلط به طراحی فرم و گردش کار workflow در بستر SharePoint و Nintex
 • مسلط به طراحی فرم با استفاده ازInfoPath , Power Form
 • مسلط به طراحی داشبوردھای سازمانی آشنایی با مفاھیم و اصول BPMS
 • مسلط به راھبری و مدیریت، نصب و راه اندازی سرورھای SharePoint

 

مھارت ھای عمومی:

 • داشتن روحیه تیمی و کار گروھی
 • داشتن مھارت مستندسازی و ارائه گزارش
 • انگیزه بالای یادگیری و نظم
 • توانایی خطایابی و رفع مشکل سرویس ھا
 • حداقل سابقه کار3سال

 

مزایا:

 • پرداخت پاداش بر اساس عملکرد فردی و تیمی
 • امکان عقد قرارداد بلند مدت تخصیص وام پرسنلی بدون ضامن
 • بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی
 • وجود مسیر شغلی شفاف و امکان رشد و ارتقای شغلی
 • حمایت مادی و معنوی از طرح ھا و ایده ھای خلاقانه ھمکاران
 • امکانات آموزشی و توسعه فردی جھت افزایش سطح دانش و مھارت
 • برنامه ھای ویژه رفاھی مانند خدمات ویژه سلامت سازمانی، بسته ھا و ھدایای مناسبتی و …
 • فرصت ھمکاری با تیمی پویا و فراھم شدن بستر ارتباطی با بھترین متخصصان در سطح کشور

 

ساعات کاری و محل کار:

شنبه تا چھار شنبه از07:30 تا 15:00 و پنج شنبه از 07:30 تا 14:00

استان خراسان رضوی، شھر مشھد،بلوار احمد آباد -خیابان طالقانی-نبش طالقانی3 ساختمان عالیس

 

استخدام کارشناس شیرپوینت (Microsoft Sharepoint)

جنسیت
Accepted file types: jpg, pdf, jpeg, Max. file size: 50 MB.

alis