اطلاعیه سهام جایزه

به اطلاع سهامداران محترم ميرساند به تمامي سهامداراني كه در تاريخ مجمع عمومي فوق العاده سهام نماد عاليس  داشته اند سهام جايزه تعلق گرفته ولي در حال حاضر سهام جايزه قابل معامله نمي باشد و زماني كه صورتجلسه افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها،ثبت و آگهي ثبت در سامانه كدال منتشر گردد سهام جايزه قابل معامله مي باشدكه فرآيندثبت آن در حال انجام مي باشد.
alis