ثبت سفارشات صنایع به علت کمبود ارز باطل می‌شوند

ثبت سفارشات صنایع به علت کمبود ارز باطل می‌شوند

مدیر مالی هلدینگ عالیس گفت: ثبت سفارشات واحدهای صنعتی به علت اینکه زمان طولانی را در نوبت تخصیص ارز باقی می‌ماند و ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد، باطل می‌شوند.

محمد سالار در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی هلدینگ عالیس اظهار کرد: تحریمهای ظالمانهای که به نظام اقتصادی ایران مترتب شده منابع ارزی را به شدت محدود کرده است اما باید گفت که همین منابع محدود نیز به درستی مدیریت نمیشود و به همین علت مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آمده است.

وی ادامه داد: هم اکنون برخی از ثبت سفارشات هلدینگ عالیس به علت سپری شدن زمان زیادی در نوبت تخصیص ارز باطل شدهاند و به همین علت ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز تأمین نشده و این مسئله ممکن است در حالت عادی به تولید صدمه وارد کند.

مدیر مالی هلدینگ عالیس در ارتباط با مشکلاتی که نوسان نرخ ارز برای تولیدکنندگان به وجود میآورد، خاطرنشان کرد: روند نوسان نرخ ارز در ایران معمولا به صورت افزایشی است که همین مسئله سبب میشود تأمینکنندگان مواد اولیه کالاهای خود را به فروش نرسانند و در نتیجه این اقدام آنها، با توجه به بالا بودن تقاضا و کمبود عرضه، قیمتها دوباره افزایش پیدا میکند.

سالار با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در وضعیت عادی به افزایش صادرات کمک میکند، تصریح کرد: با این حال این اتفاق در ایران رخ نمیدهد چراکه همزمان با بالا رفتن نرخ ارز قیمت نهادههای تولید و مواد اولیه نیز افزایش پیدا کرده و در نتیجه بهای تمام شده کالا مقداری است که مزیت صادراتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در حوزه ارز معمولا برای حفظ ارزش پول توسط اقشار مختلف جامعه صورت میگیرد، بیان کرد: برای رفع این چالش دولت باید فرصتهای سرمایه‌گذاری بیشتری را ایجاد کند تا افراد در آنها شرکت کرده و در نتیجه تقاضا برای ارز کاهش پیدا کند.

مدیر مالی هلدینگ عالیس با بیان اینکه راهکارهای متفاوتی برای رفع بحران ارزی موجود در کشور وجود دارد، اظهار کرد: احیای بازار متشکل ارزی، شفافسازی تسهیلات پرداختی، مدیریت صحیح منابع ارزی و منعطف کردن نوخ سودهای بانکی از جمله اقداماتی است که میتواند در این زمینه مفید باشد.

alis