گزارش تصویری ارسال بسته سلامت محور عالیس به کادر درمانی درگیر با بیماری کرونا

گروه کارخانجات تولیدی عالیس در جهت عمل به مسئولیت اجتماعی خود و به منظور تقدیر و حمایت از پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های درگیر با کرونا، بسته حمایتی خود را در 10 کلان شهر کشور توزیع کرد.

بسته حمایتی عالیس

 

توزیع بسته حمایتی عالیس

 

توزیع بسته حمایتی عالیس

 

توزیع بسته حمایتی عالیس

 

توزیع بسته حمایتی عالیس

 

توزیع بسته حمایتی عالیس

 

توزیع بسته حمایتی عالیس

 

توزیع بسته حمایتی عالیس

 

توزیع بسته حمایتی عالیس

alis