صدای مشتری حامی حقوق شما

سامانه صدای مشتری یکی از بهترین راه‌های ارتباطی با خانواده بزرگ عالیس است.

صدای مشتری

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی عالیس، اصطلاح صدای مشتری (VOC) برای اولین بار در سال 1993 توسط Abbie Griffin و John R. Hauser در MIT Marketing Science با عنوان ” Voice of the Customer ” منتشر شد.
صدای مشتری (VOC) درک اجمالی از نیازهای مشتری را فراهم می آورد، این واحد زبان مشترک تیم فروش در پیشبرد توسعه محصول یا خدمت و ورودی کلیدی برای تنظیم مشخصات و طراحی مناسب برای محصول یا خدمات جدید است.
واحد صدای مشتری در گروه تولیدی عالیس ارتباطات موثر و فعالی با مشتریان خود داشته و در پیش برد نظرات این عزیزان جدیت وافر دارد.
از این رو تمامی تماس‌ها با واحد صدای مشتری ضبط و برای بررسی های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بتوان پیام مخاطب را به مقصد رساند و رضایت وی را کسب کرد.
این واحد سه مرحله اصلی و اساسی در ارتباط با مشتریان را طی می کند، جمع آوری، تجزیه تحلیل و پیاده سازی، لازم به ذکر است تا حصول نتیجه نهایی به مشتری این چرخه ادامه دارد.
در گزارش عملکرد اسفندماه واحد صدای مشتری و از بی شمار تماس‌های دریافتی شما مشتریان عزیز، پیگیری در خصوص تولید محصولات و طعم‌های جدید بیشتر مورد توجه قرار گرفت که این مهم به زودی محقق خواهد شد.

 

alis