بازدید کمیته‌های حسابرسی و ریسک هلدینگ عالیس از خطوط تولید

بازدید کمیته‌های حسابرسی و ریسک هلدینگ عالیس از خطوط تولید

اعضای کمیته‌های حسابرسی و ریسک هلدینگ عالیس در راستای آشنایی بیشتر با فرآیند فعالیت‌های مختلف از کارخانجات تولیدی این گروه بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ عالیس، در این بازدید، اعضای این کمیته‌ها از بخش‌های مختلف از جمله تولید، انبار، لجستیک و سایر موارد بازدید کرده و به صورت میدانی بررسی‌های مورد نیاز را به عمل آوردند.

در ادامه این بازدید اعضای کمیته‌های ریسک و حسابرسی هلدینگ عالیس با مدیران بخش تولید به گفت‌وگو نشسته و در مورد موضوعات مرتبط به بحث و تبادل نظر پرداختند.

alis